Een beetje geschiedenis

Scouting is te Winksele-Veltem-Beisem reeds een lang bekend begrip.
Voor de huidige scoutsgroep, bestond er reeds de St. Laurentiusgroep. Deze werd omstreeks 1937 opgericht, maar stopte zijn werking rond het jaar 1952.

Onze groep werd gesticht op 16 maart 1958 σημαντικός σύνδεσμος.

Initiatiefnemer en eerste groepsleider was wijlen Marcel Van Cuyck uit Winksele. Hij, tesamen met enkele andere leiders uit onze parochies, waren aangesloten bij de scouts van Herent en besloten met de scoutsgroep de “Graalridders” van start te gaan.
De eerste jaren waren enkel jongens toegelaten, behalve de welpenleiding die een vrouwelijk profiel vertoonde. Als eerste vergaderplaatsen, werden verschillende witloof-koten in Winksele en de kelder van de parochiezaal gebruikt.
Reeds in 1959 werd het lokaal te Winksele gebouwd. Hier werd ook de allereerste Vlaamse Kermis gehouden (juli ’60) met een omzet van 50 kg mosselen !
Naarmate de groep groter werd kregen de verkenners een oude bus ter beschikking (eind ‘60) als lokaal, later (april 64) werd het huidige giverlokaal aan de windmolen te Veltem opgericht.

In oktober 1966 wordt er ook voor de meisjes een gidsengroep opgericht .(Sint Kristina) De start werd gegeven in de parochiezaal van Beisem (nu Ratjetoe). Hun eerste lokaal werd het ‘zakkenkot’ aan de Warotzaal, waar momenteel de drukkerij Peeters gehuisvest is, en daarna de garage van de Pastorie van Veltem. Annie Denon was groepsleidster. Gedurende een tiental jaren bleven de St. Kristina-gidsengroep en de Graalridders-scoutsgroep naast elkaar bestaan. Elke groep had zijn eigen steuncomitee bestaande uit ouders en sympathysanten.

Eind 72 werd de gemengde giverwerking gestart. Scouting W-V-B was daarmee één van de trendsetters in Vlaanderen. Ook de leiding en het comitee gingen vanaf toen nauwer samenwerken, zodat scouts en gidsen uiteindelijk één groepering vormde, zoals dit nu nog het geval is.

Ondertussen was er in Winksele nog een lokaal bijgekomen, (1970) was het giver lokaal verhuisd van ‘aan de Molen’ naar ‘achter Donald’.(71-72), werden de lokalen van Beisem ‘Diestbrug’ verder uitgebouwd (keuken-tweede lokaal- kampvuurkring- houtkot)(1974) en werd het materieaallokaal aan het giverlokaal vergroot(1975) .En uiteindelijk konden we in 1979 de terreinen in Beisem als eigendom verwerven .

Vanaf het onstaan gaan we jaarlijks op kamp. De eerste vier waren in Olloy,Sippenaeken,Natoye en Lommel. In 1964 gingen de jvk’s op kamp voor 400 oude Bef’s en in 1970 voor 600 Bef’s

Wat deed men vroeger om wat geld in kas te krijgen?

  • de jaarlijkse herfstshow met opvoeringen door de takken en het echte scoutstoneel
  • de trimestriele papierslagen (en soms ook oud-ijzerophaling)
  • Vanaf 1959 worden er jaarlijks rond Pasen wafelen gebakken De eerste zes Ten Huize van….en daarna meestal in het Verkenners en later Giver lokaal.
  • De scouts organiseerden jaarlijks een ‘Winterfeest’ (meestal rond de jaarwisseling)(eenmaal in Winksele en hetvolgend week-end in Veltem) met nummertjes opgevoerd door de leden, gevolgd door een Toneel gebracht door leiding en oud-leiding. De Vlaamse Kermissen hebben pas van 64 een jaarlijks karakter gekregen.
  • De Gidsen organiseerden jaarlijks een ‘Lentefeest’ op hetzelfde stramien als het winterfeest, en in het najaar een Mosselfeest.
  • Door de fusie der groepen rond 1974 bleef er een Jaarlijkse een Vlaamse Kermis en een Mosselfeest.

De Vlaamse Kermissen begonnen in Winksele, verhuisden daarna naar Lokaal aan de Molen. Toen dat afgebroken werd, konden we op onze terreinen in Beisem terecht, om daarna terug naar het nieuwe Giver –terrein te verhuizen. Toen het daar te klein werd hebben we ons onderkomen gezocht op de schoolterreinen van de Gemeenteschool in Veltem, En toen daar ook de accommodatie niet meer voor een Vlaamse Kermis geschikt was, zijn we verhuisd naar de Warotzaal.

Lentefeest en Winterfeest verwaterden midden jaren 70, maar toneel werd er tot vooraan de jaren ’80 gespeeld : Ondertussen werden er wel een 25-tal Toneelstukken opgevoerd. Het optreden der leden wordt nu heropgenomen in de Vlaamse Kermis.

Tussendoor werden er nog een drietal ‘openlucht-shows’ opgevoerd (tweemaal (?) in het Domein ‘Kelecom’ 1970 en 1974 ?) en éénmaal op de binnenkoer van het Kasteel te Beisem(1967)