Lid worden?

Scouts Winksele Veltem-Beisem bestaat uit 5 leeftijdsgroepen, onderverdeeld in 7 “takken”:

–           KAPOENEN: Jongens en meisjes geboren in 2013 of 2012 (6 tot 8 jaar; 1e en 2e leerjaar).

–           WELPEN: Jongens geboren in 2011, 2010 of 2009 (8 tot 11 jaar; 3e, 4e, 5e leerjaar).

–           KABOUTERS: Meisjes geboren in 2011, 2010 of 2009 (8 tot 11 jaar; 3e, 4e en 5e leerjaar).

–           JONGVERKENNERS: Jongens geboren in 2008, 2007 of 2006 (11 tot 14 jaar; 6e leerjaar, 1e en 2e middelbaar).

–           JONGGIDSEN: Meisjes geboren in 2008, 2007 of 2006 (11 tot 14 jaar; 6e leerjaar, 1e en 2e middelbaar).

–           GIVERS: Jongens en meisjes geboren in 2005, 2004 of 2003 (14 tot 17 jaar; 3e, 4e en 5e middelbaar).

–           JIN: Jongens en meisjes geboren in 2002 (17 tot 18 jaar; 6e middelbaar).

Wilt u uw kind inschrijven voor scoutsjaar 2019-2020?

Lees aandachtig onderstaande inschrijvingssystemen voor nieuwe leden. Een inschrijving of aanmelding dient steeds te gebeuren door een ouder of voogd van het kind.

Inschrijvingssysteem Kapoenen:

Om de kwaliteit en veiligheid van onze scoutswerking te garanderen, hanteren we de laatste jaren een ledenstop bij de kapoenen. Dit betekent dat we de instroom van de kapoenen begrenzen met een voorrangssysteem en een wachtlijst . De kapoenen worden onderverdeeld in 3 categorieën.

A-kapoenen: Dit zijn geen nieuwe leden, maar jongens en meisjes die vorig scoutsjaar ingeschreven waren als 1ste jaar kapoen en doorstromen naar het 2de jaar van de kapoenen. Deze kapoenen hebben voorrang ten opzichte van nieuwe leden – de B- en C-kapoenen – en kunnen vanaf 22 september 2019 ingeschreven worden via het inschrijvingsformulier op onze website.

Opgelet! A-kapoenen die niet zijn ingeschreven vóór zondag 13 oktober 2019, verliezen hun voorrang en komen achteraan op de wachtlijst terecht.

B-kapoenen: Dit zijn nieuwe leden die het broertje of zusje zijn van bestaande leden van onze scouts.
Voor scoutsjaar 2019-2020 houdt dit in dat een jongen of meisje, geboren in 2013 of 2012, een B-kapoen is als zijn/haar broer of zus reeds lid was in scoutsjaar 2018-2019.

Opgelet! B-kapoenen die niet zijn ingeschreven vóór zondag 13 oktober 2019, verliezen hun voorrang en komen achteraan op de wachtlijst terecht.

C-kapoenen: Dit zijn nieuwe leden zonder broer of zus in onze scouts.

Ouders kunnen hun B- of C-kapoen vanaf 20 mei 2019 aanmelden via het registratieformulier op de website.

B-kapoenen hebben voorrang ten opzichte van C-kapoenen. Binnen beide categorieën heeft wie eerder is aangemeld voorrang ten opzichte van wie later is aangemeld. Vanaf 20 mei 2019 houdt de groepsleiding een lijst bij van A-, B- en C-kapoenen. Voor de eerste scoutsvergadering op 22 september 2019 brengt de groepsleiding de ouders van de aangemelde B- en C-kapoenen ervan op de hoogte of hun kind ingeschreven kan worden of op de wachtlijst terecht komt. B-kapoenen die niet zijn aangemeld voor zondag 13 oktober 2019, verliezen hun voorrang en komen achteraan op de wachtlijst terecht. Hetzelfde geldt voor A-kapoenen die zich niet hebben ingeschreven voor deze datum. Hierdoor kunnen er plaatsen vrijkomen. In dat geval worden de ouders van de hoogst gerangschikte kapoenen op de wachtlijst hiervan op de hoogte gebracht. Het ledenaantal wordt overigens gedurende het hele scoutsjaar opgevolgd, zodat kapoenen op de wachtlijst worden toegelaten, naargelang er plaatsen vrijkomen.

We hopen op uw begrip voor bovenstaand inschrijvingssysteem. Mocht u hierover nog verdere vragen hebben, kan u steeds contact opnemen met de groepsleiding.

Inschrijvingssysteem Kabouters – Welpen – Jonggidsen – Jongverkenners – Givers – Jin

Indien u uw kind wenst in te schrijven voor één van deze takken, kan u steeds contact opnemen met de groepsleiding via info@scoutswvb.be. U krijgt vervolgens de noodzakelijke informatie omtrent de tak waarvoor u zich wenst in te schrijven.

Ga naar het registratieformulier voor B- of C-kapoenen (beschikbaar vanaf 20 mei 2019)

Registratie B of C kapoenen

Ga naar het inschrijvingsformulier (beschikbaar vanaf 22 september 2019)

INSCHRIJVINGSFORMULIER SCOUTSJAAR 2019-2020