Veelgestelde vragen

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 50 euro. Dit wordt grotendeels gebruikt om de leden aan te sluiten bij het verbond en de verzekering van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Dit zijn de prijzen voor de zomerkampen:

  • kapoenen/deugnieten:   € 75
  • kawellen:                           € 90
  • jonggivers:                         € 125
  • givers:                          € 170

De jinners organiseren zelf een aantal activiteiten om het kamp mee te financieren. De eigen bijdrage wordt in de loop van het scoutsjaar bepaald in overleg met de groepsleiding.

Het dragen van het uniform hoort niet alleen bij scouts, het verhoogt ook de herkenbaarheid van onze leden tijdens de activiteiten, weekends en kampen.

Voor de Kapoenen en Kawellen vragen we om een t-shirt en een scoutsdas van onze groep te dragen. Vanaf de Jonggivers dragen we ook het scoutshemd. Je kan terecht bij de takleiding voor meer info.

Kapoenen/Kabouters/Welpen: Zondag 14u-17u in Beisem
Jonggivers: 14u -17u in Winksele
Givers: 14u -17u, en 1 keer in de maand tot 19u (met eten) in Veltem

Tijdens de examenperiodes van de oudere leden/leiding kan er tijdelijk overgeschakeld worden naar zaterdagavond.

Kijk altijd tijdig in de ACTIVO voor de juiste planning.

Meer info over onze locaties vind je HIER.

Sinds enkele jaren organiseren we in september een inschrijvingsdag. Daar kan je kennismaken met de leidingsploeg en kan de inschrijving geregeld en betaald worden. Ook daarna kan je bij de leiding terecht om je in te schrijven. Begin september zal alle info en de juiste data op de website geplaatst worden.

Let op: Voor nieuwe kapoenen is er een speciale regeling. Om de goede en veilige werking van deze tak te garanderen zijn we genoodzaakt om een maximum op te leggen op het aantal leden. Als het ledenaantal te groot dreigt te worden, wordt er een inschrijvingsstop ingelast. Om dit correct te laten verlopen werken we met een aanmeldingssysteem met een aantal regels. Zo wordt er bijvoorbeeld voorrang gegeven aan nieuwe leden die al een broer of zus hebben in de scouts. Meer uitleg hierover vind je verder op deze site.

Voor kinderen -12 jaar kunnen ouders de kosten voor ‘deelname aan jeugdwerkactiviteiten’ op hun belastingbrief van het volgende jaar inbrengen. Het betreft dan de activiteiten waarvoor ouders extra bijbetalen zoals kampen. Vraag naar het fiscaal attest aan de groepsleiding.

Jazeker. Het grootste deel van het jaarlijkse inschrijvingsgeld  wordt gebruikt voor de aansluiting bij de verzekeringspolis van Scouts-en-Gidsen Vlaanderen. Alle leden en medewerkers die aangesloten zijn bij onze groep zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en medische onkosten bij ongevallen.

Let wel op: Er zijn ook zaken waarvoor je niet verzekerd bent (zoals allergieën, ziekte, repatriëring, …) Ook schade aan of verlies van persoonlijke zaken (fiets, gsm,…) zijn niet verzekerd!

Lees meer op https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/verzekeringen/alle-verzekeringen